Ogólne warunki korzystania z usług dostarczanych za pośrednictwem Strony

Niniejsze Ogólne warunki określają relację pomiędzy Konsumentami/ Użytkownikami Strony oraz właścicielem Strony, wynikające w związku z i odnośnie przeglądania strony, korzystania z dostarczanych przez nią usług, a także w sytuacji zawarcia umowy sprzedaży/zakupu dla sprzedaży/zakupu drogą elektroniczną.

Właścicielem Strony jest Hase Logistik, nr rej. 203465, zarejestrowane biuro: Sham Peng Tong Plaza, 103, Victoria, Mahe, Seszele.

Niniejsze Ogólne warunki mają zastosowanie do wszelkich zakupów Dóbr sprzedawanych na tej stronie. Składając zamówienie na tej stronie zgadzasz się na ich przestrzeganie.

Strona rezerwuje sobie prawo do zmiany tych Ogólnych warunków w dowolnej chwili. Wszelkie takie zmiany wchodzą w życie po publikacji na Stronie, a Twoim obowiązkiem jest przeczytać je przy każdym użyciu Strony, a Twoje dalsze korzystanie ze Strony oznaczać będzie Twą zgodę na bycie zobowiązanym przez ostatnią wersję Ogólnych warunków.

PRZEGLĄD

 1. Stroną zarządza Hase Logistik. W obrębie strony, pojęcia “my”, “nasz” i “nasze” odnoszą się do Hase Logistik. Hase Logistik oferuje tą stronę, w tym wszelkie informacje, narzędzia i usługi dostępne na tej stronie Tobie, Użytkownikowi, pod warunkiem Twojej zgody na wszelkie warunki, zasady, przepisy i powiadomienia przedstawione tutaj.
 2. Odwiedzając naszą stronę bądź kupując od nas coś, bierzesz udział w naszych Usługach i zgodzisz się być zobowiązanym do przestrzegania tych ogólnych warunków (“Warunki”), włączając dodatkowe warunki oraz przepisy wymienione w niniejszym i/lub dostępne przy pomocy odnośnika. Te Warunki odnoszą się do wszystkich użytkowników strony, w tym bez ograniczeń użytkowników będących przeglądającymi, sprzedawcami, klientami, handlarzami, i/lub współautorami treści.
 3. Proszę przeczytać te Warunki dokładnie przed odwiedzeniem bądź używaniem naszej strony. Odwiedzając bądź używając dowolny element strony, zgadzasz się być zobowiązanym tymi Warunkami. Jeśli nie zgadzasz się na wszystkie warunki tej umowy, nie możesz odwiedzać strony ani korzystać z żadnych usług. Jeśli Warunki te uznawane są za ofertę, akceptacja jest wyraźnie ograniczona do tych Warunków.
 4. Wszelkie nowe funkcje bądź narzędzia dodawane do obecnego sklepu również podlegać będą Warunkom. Możesz przejrzeć najnowszą wersję Warunków w dowolnym momencie na tej stronie. Rezerwujemy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub zamiany dowolnej części tych Warunków poprzez zamieszczanie aktualizacji i/lub zmian na stronie. Twoją odpowiedzialnością jest regularnie sprawdzać tą stronę pod kątem zmian. Twoje dalsze korzystanie z lub odwiedzanie strony po zamieszczeniu jakichkolwiek zmian oznacza akceptację tych zmian.

I. Definicja pojęć wykorzystywanych w tekście Ogólnych warunków:

Strona: („strona”) jest to wyodrębnione miejsce w globalnej sieci internetowej, dostępne przez unikatowy adres (URL) Protokołu HTTP, HTTPS bądź innego standaryzowanego protokołu i zawierające pliki, programy, tekst, dźwięk, zdjęcia, obrazy bądź inne materiały i zasoby;

Platforma informacyjna do zakupów online: jest to kompletny produkt dający dostęp Konsumentom/ Użytkownikom do różnych informacji poprzez odnośniki do zasobów na serwerze Właściciela bądź innych serwerach poza kontrolą powyższego;

Konsument/Użytkownik jest to osoba fizyczna lub prawna, komunikująca się w jakiś sposób z platformą informacyjną do zakupów online.

Cena jest to wyznaczona za każdy towar cena dobra, reprezentująca wartość pojedynczego towaru wyrażoną w odpowiedniej walucie;

Cena – dostawa jest to cena dostawy zamówionych produktów;

Cena końcowa jest to suma ceny wybranego produktu/ów oraz ceny dostawy;

Towar jest to konkretny typ dobra posiadający swą własną identyfikację oraz indywidualizację.

II. Polityka Prywatności

Platforma informacyjna do zakupów online znajdująca się pod adresem internetowym w domenie Strony daje Konsumentom/Użytkownikom możliwość zakupu dóbr typu spożywczego i kosmetycznego bez potrzeby rejestracji Profilu Użytkownika. Jeśli Konsument/Użytkownik dostaje możliwość rejestracji profilu, powyższy musi przestrzegać kroków wymienionych poniżej, zaś jeśli Konsument/Użytkownik odmówi rejestracji, powyższy musi przestrzegać jedynie kroków dotyczących zamówienia.

Korzystając z platformy informacyjnej do zakupów online, Konsument/Użytkownik zgadza się na pozyskiwanie przez Stronę następujących informacji:

 1. Wszelkie szczegóły osobiste, które wpiszesz i prześlesz, jak imię i nazwisko, adres, adres email , itp.
 2. Dane pozwalające Stronie rozpoznać Konsumenta/Użytkownika, jego preferencje oraz w jaki sposób Konsument/Użytkownik korzysta ze strony.
 3. Adres IP Konsumenta/Użytkownika (jest to indywidualny numer identyfikujący komputer) zapisywany automatycznie przez nasz serwer sieci web. Ma to na celu zapamiętywanie zainteresowania Stroną Konsumenta/Użytkownika.

Wszelkie zbierane przez nas dane osobowe wykorzystywane będą zgodnie z wszelkimi obowiązującymi prawami. Zbierane przez nas szczegóły wykorzystywane będą wyłącznie w celu:

 1. Przetwarzania Twego zamówienia, prowadzenie ewidencji gwarancji oraz oferowanie usług posprzedażowych (możemy przekazywać Twe dane osobom trzecim w celu zapewnienia/dostarczenia produktów bądź usług, które zakupiłeś/łaś i/lub zapewniania usług posprzedażowych);
 2. Dokonywanie kontroli bezpieczeństwa (może to obejmować przekazywanie Twoich danych agencji informacji kredytowych, które sprawdzają dostarczone dane w publicznych i prywatnych bazach danych oraz mogą przechowywać zapis takiej kontroli do użycia w przyszłych kontrolach bezpieczeństwa – pomaga to chronić Ciebie i nas przed nieuczciwymi transakcjami);
 3. Dostosowanie się do wymogów prawa
 4. Strona może posługiwać się osobami trzecimi w wykonywaniu pewnych czynności, takich jak przetwarzanie zamówień, sortowanie danych, monitorowanie korzystania ze Strony przez Konsumenta/Użytkownika oraz jakikolwiek sposób komunikacji z Konsumentem/Użytkownikiem.
 5. Strona pragnie również informować Konsumenta/Użytkownika o różnych promocjach, dobrach i usługach, które Konsumenta/Użytkownika mogą interesować. Z Konsumentem/Użytkownikiem nawiązany może zostać kontakt poprzez post, email, telefon, SMS bądź inną metodę, jeśli Strona uzna to za stosowne, w tym poprzez nowe technologie. Jeśli Konsument/Użytkownik nie życzy sobie otrzymywać tych wiadomości, Konsument/Użytkownik może w dowolnym momencie anulować subskrypcję informując Stronę poprzez email o tytule "No Marketing" lub “Unsubscribe”, bądź klikając link anulowania subskrypcji na dole każdej wiadomości email wysłanej przez Stronę bądź osoby trzecie powiązane ze Stroną.

III. Profil, Prawa i obowiązki Konsumenta/Użytkownika (zarejestrowanego i niezarejestrowanego)

Zasady z tej sekcji obecnych Ogólnych warunków będą miały zastosowanie do Konsumenta/Użytkownika, których uznać można za Konsumenta/Użytkownika w oparciu o dane podane wraz z zawarciem umowy sprzedaży/zakupu oraz wraz z zarejestrowaniem się na platformie informacyjnej, zgodnie z Dyrektywą 97/7/EC Parlamentu Europejskiego oraz Rady z dnia 20 Maja 1997 odnośnie kontraktów na odległość.

1. Kroki: Na platformie online, profile Konsumenta/Użytkownika założone być mogą zarówno przez osoby fizyczne jak i prawne. W celu stworzenia aktywnego profilu Konsumenta/Użytkownika, osoba musi wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na platformie poprzez podanie prawidłowego adresu email, imienia i nazwiska, adresu dostawy, numeru telefonu oraz hasła. Wypełniony formularz staje się dokumentem elektronicznym zgodnie z Art. 3 EDESA, poprzez rejestrację Konsument/Użytkownik wyraźnie oświadcza, iż akceptuje obecne Ogólne warunki, a według Art.3, par.2 EDESA formularz pisemny uznany zostanie za spełniony, jeśli elektroniczny dokument jest spełniony i obie strony umowy są nimi zobowiązane.

Rejestrując się na platformie, Konsument/Użytkownik potwierdza, że podane w formularzu rejestracyjnym dane są prawidłowe i nie naruszają praw ani interesów osób trzecich.

2. Prawa i obowiązki Konsumenta/Użytkownika

 1. Konsument/Użytkownik odpowiedzialny jest za wszelkie swoje działania wynikające z korzystania ze strony poprzez swój profil, w tym zawarte umowy oraz dokonane płatności. Podczas korzystania z platformy online Konsument/Użytkownik unikać będzie dokonywania działań naruszających prawo.
 2. Konsument/Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać obowiązującego prawa, a także obecnych Ogólnych warunków.
 3. Konsument/Użytkownik nie ma prawa pobierać, kopiować, modyfikować, usuwać, publikować, rozprowadzać oraz udostępniać publicznie w jakikolwiek inny sposób zasobów informacyjnych udostępnionych na Stronie, ani nie ma też prawa tworzyć własnej bazy danych w formie elektronicznej lub innej w oparciu o zasoby informacyjne baz danych znajdujących się na Stronie, bez wyraźnego zezwolenia Hase Logistik, nr rej. 203465 bądź powiązanych osób trzecich.

IV. Zamówienie

 1. Ceny Towarów oferowanych przez platformę zakupów online dostępną w domenie Strony oznaczają ceny bez ceny dostawy. Cena dostawy określana jest oddzielnie w trakcie dokonywania zamówienia.
 2. Konsument/Użytkownik wykorzystuje głównie interfejs strony Hase Logistik, nr rej. 203465/ Dostawcy, do zawierania umów sprzedaży/zakupu dla Towarów oferowanych przez Dostawcę na platformie informacyjnej do zakupów online.
 3. Umowa między Hase Logistik, nr rej. 203465/ Dostawcą, i Konsumentem/Użytkownikiem stanowi obecne Ogólne warunki.
 4. Umowa ta uznana jest za zawartą z chwilą wypełnienia i potwierdzenia formularza rejestracyjnego na platformie informacyjnej przez Konsumenta/Użytkownika dla odpowiedniego zamówienia. Umowa sprzedaży/zakupu uznana jest za zawartą z chwilą oznajmienia sprzedaży/zakupu przez Konsumenta/Użytkownika za pomocą interfejsu Strony.
 5. Dla zawarcia obecnej Umowy, jak i dla zawarcia umowy sprzedaży/zakupu, Dostawca informuje Konsumenta/Użytkownika w odpowiedni sposób drogą elektroniczną, mianowicie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres elektroniczny z formularza rejestracyjnego, o ile adres e-mail został podany.
 6. Hase Logistik, nr rej. 203465/ Dostawca, dostarcza dobra na adres podany przez Konsumenta/Użytkownika i nie ponosi odpowiedzialności w razie, gdy dane podane przez Konsumenta/Użytkownika są nieprawidłowe bądź mylące.
 7. Zasady zamówienia: Umowa zawarta między Konsumentem/Użytkownikiem oraz Stroną jest to umowa sprzedaży na odległość zgodnie z warunkami płatności zaawansowanej lub opóźnionej. Sposoby i metody płatności są następujące:

Zaawansowane:

Płatność opóźniona:

V. Dostawa

 1. Konsument/Użytkownik ma prawo wybrać, czy dany, zamówiony i opłacony (bądź o płatności opóźnionej) przez niego Towar dostarczony będzie bezpośrednio na adres podany przez niego, dostarczony przez kuriera bądź odebrany osobiście w biurze Hase Logistik, nr rej. 203465/ Dostawcy.
 2. Cena dostawy wyznaczana jest osobno w trakcie składania zamówienia.
 3. Data Dostawy jest jedynie przybliżona i czas dostawy nie będzie najważniejszy, o ile Strona wcześniej pisemnie nie stanowiła inaczej. Towary mogą zostać dostarczone przez Stronę z wyprzedzeniem Daty Dostawy po rozsądnym poinformowaniu Konsumenta/Użytkownika. Zazwyczaj Data Dostawy ma miejsce w ciągu 1-5 dni roboczych po potwierdzeniu zamówienia.

VI. Odpowiedzialność

1. Hase Logistik, nr rej. 203465/ Dostawca, nie gwarantuje prawdziwości, dokładności ani wiarygodności którychkolwiek materiałów zawartych na Stronie. Wszelkie materiały mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią porady zakupu danego Towaru.

2. Hase Logistik, nr rej. 203465/ Dostawca, nie gwarantuje cen, a ceny naszych produktów mogą się zmienić bez uprzedzenia.

3. Hase Logistik, nr rej. 203465/ Dostawca, rezerwuje sobie prawo w dowolnym momencie do modyfikacji bądź zakończenia Usługi (bądź dowolnej jej części czy zawartości) bez uprzedzenia w dowolnym momencie.

4. Hase Logistik, nr rej. 203465/ Dostawca, nie ponosi odpowiedzialności wobec Ciebie bądź żadnych osób trzecich za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie bądź zakończenie Usługi.

5. Hase Logistik, nr rej. 203465/ Dostawca, nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron dostępnych poprzez odnośniki zamieszczane na Stronie (odniesienia, linki), zgodnie z przepisami Ustawy o Handlu Elektronicznym.

6. Prawa autorskie oraz inne prawa własności intelektualnej do materiałów zamieszczonych na Stronie, łącznie z jej projektem, obrazami i kodem źródłowym należą do Hase Logistik, nr rej. 203465 / Dostawca bądź jego reklamodawców, oraz są chronione obowiązującym prawem narodowym i międzynarodowym w zakresie własności intelektualnej.

7. Konsument/Użytkownik zgadza się w czasie korzystania z dostępu udzielonego przez internetową platformę informacyjną:

8. Konsument/Użytkownik nie ma prawa pobierać, kopiować, modyfikować, usuwać, publikować, rozprowadzać oraz udostępniać publicznie w jakikolwiek inny sposób zasobów informacyjnych udostępnionych na Stronie, ani nie ma też prawa tworzyć własnej bazy danych w formie elektronicznej lub innej w oparciu o zasoby informacyjne baz danych znajdujących się na Stronie, bez wyraźnego zezwolenia Hase Logistik, nr rej. 203465/ Dostawcy.

9. Niektóre produkty lub usługi mogą być dostępne wyłącznie online za pośrednictwem strony. Te produkty lub usługi mogą mieć ograniczoną ilość i podlegać mogą zwrotowi lub wymianie tylko w zgodzie z naszą Polityką Zwrotów.

10. Dokonaliśmy wszelkich starań aby przedstawić jak najdokładniej kolory i obrazy naszych produktów widocznych w sklepie. Nie możemy zagwarantować, ze Twój monitor wyświetli którykolwiek kolor prawidłowo.

11. Zastrzegamy sobie prawo, ale nie mamy obowiązku, ograniczyć sprzedaż naszych produktów bądź usług dowolnej osobie, regionowi geograficznemu bądź jurysdykcji. Możemy wykorzystywać te prawo indywidualnie dla każdego przypadku. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości dowolnego produktu bądź usługi przez nas oferowanych. Wszelkie opisy bądź ceny produktów mogą się w dowolnym momencie zmienić bez uprzedzenia, według naszego wyłącznego uznania. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania dowolnego produktu ze sprzedaży w dowolnym momencie. Każda oferta każdego produktu lub usługi na tej stronie jest nieważna tam, gdzie jest to zabronione.

12. Nie gwarantujemy, że jakość któregokolwiek produktu, usługi, informacji, bądź innego materiału zakupionego bądź pozyskanego przez Ciebie spełni Twoje oczekiwania, bądź że jakiekolwiek błędy w Usłudze zostaną poprawione.

VII. Polityka Zwrotów, Skargi i Roszczenia

- Ogólna Polityka Zwrotów

 1. Żądania zwrotu pieniędzy mogą zostać zainicjowane przez Konsumenta/Użytkownika w ciągu 14 dni od odbioru Towaru w formie pisemnej na adres orders.pl@globalbeautystores.com wyraźnie podając powód zwrotu pieniędzy, imię i nazwisko klienta, adres, numer telefonu, dane konta bankowego (Imię i nazwisko beneficjenta, SWIFT/BIC, IBAN, nazwa i adres banku) do wpłaty zwrotu pieniędzy oraz datę otrzymania Towaru.
 2. Aby Strona mogła dokonać zwrotu pieniędzy, Konsument/Użytkownik ma obowiązek odesłać wszelkie Towary tego samego typu, zakupiony w tym samym zamówieniu (w przypadku więcej, niż jednego) wraz z pełnym opakowaniem w ciągu 14 dni od daty żądania. Strona dokona zwrotu pieniędzy jedynie, gdy wszystkie produkty z tego samego zamówienia zostaną zwrócone i tylko jeden z nich jest otwarty i częściowo zużyty. W innych przypadkach zwrot pieniędzy nie jest możliwy.
 3. Konsument/Użytkownik odpowiedzialny jest za opłaty za przesyłkę zwrotną niezwiązane z wadliwym produktem bądź produktem uszkodzonym w trakcie oryginalnej dostawy do klienta. Koszty zwrotu w całości pokrywa Konsument/Użytkownik i nie stanowią odpowiedzialności Strony.
 4. Strona zwróci wartość Ceny Towaru minus Cena Dostawy na podane konto bankowe w ciągu 7 dni od otrzymania zwróconych Towarów.
 5. Strona zastrzega sobie prawo do odrzucenia żądania zwrotu pieniędzy Konsumenta/Użytkownika jeśli przekroczy termin 14 dni bądź niezadowolenie klienta wynika z nieprawidłowego używania Towaru.
 6. Wysyłka / zażalenie wobec produktów adresowana być powinna do Hase Logistik, a nie do producenta.

- Polityka Zwrotów – Tylko Wadliwe/Uszkodzone Produkty

 1. Jeśli posiadasz wadliwy produkt, proszę napisać do nas na adres orders.pl@globalbeautystores.com.
 2. Wadliwe produkty wymienione mogą zostać w ciągu 14 dni od zakupu. W celu przetworzenia Twojej wymiany, potrzebujemy Twojego numeru zamówienia, opis zawierający zdjęcia), i wszelkie inne informacje o stosowaniu przez Ciebie produktu mogące nam pomóc zrozumieć potencjalny defekt.
 3. Jeśli produkt uznany zostanie za wadliwy z powodu błędu producenta bądź wadliwych materiałów, wymienimy produkt stosownie do potrzeb.
 4. W zależności od Twego adresu zamieszkania, czas otrzymania produktu zastępczego może być różny.
 5. Konsument ma obowiązek sprawdzić produkt po otrzymaniu. Wszelkie uszkodzenia w czasie dostawy muszą zostać nam zgłoszone w ciągu 14 dni od otrzymania produktu na adres orders.pl@globalbeautystores.com. Załącz opis uszkodzeń i zdjęcia. Te informacje są nam niezwykle pomocne w upewnianiu się, czy nasze produkty są pakowane i wysyłane prawidłowo. Dokonamy wymiany uszkodzonych produktów.

VIII. Komunikacja handlowa

Akceptując obecne Ogólne warunki Konsument/Użytkownik zezwala Stronie bądź powiązanym osobom trzecim przesyłać mu wiadomości o charakterze informacyjnym i promocyjnym na temat ofert i promocji oferowanych na stronie.

IX. Prawo właściwe

Wszelkie spory na temat mocy obecnych Ogólnych warunków dla korzystania ze strony, bądź ich naruszenia, w tym spory i niezgodności względem ich ważności, interpretacji, wygaśnięcia, wydajności bądź naruszenia zobowiązań stron rozwiązywane będą przez strony polubownie. W przypadku braku osiągnięcia porozumienia, spór zostanie przekazany do sądu właściwego.

Składając zamówienie na Stronie KONSUMENT/UŻYTKOWNIK/NABYWCA oświadcza, iż jest świadom i w pełni godzi się na Ogólne warunki, zobowiązując się ich przestrzegać.

Obecne Ogólne warunki oraz Umowa między Konsumentem/Użytkownikiem oraz Hase Logistik, nr rej. 203465/ Dostawcą, zostanie unieważniona w następujących przypadkach:

Korzystanie z portalu przez Ciebie stanowi akceptację wszelkich zasad, warunków i instrukcji.

Obecne Ogólne warunki określające relacje między Hase Logistik, nr rej. 203465/ Dostawcą, a jego klientami uchylają wszelkie poprzednie i wchodzą w życie z dniem ich publikacji, 01/07/2017.